Symulacja druku 3D

Ostatnio zauważyłem, że Metoda Elementów Dyskretnych (DEM) jest stosowana w co raz to bardziej specyficznych obszarach. W tej symulacji posłużyła do stworzenia geometrii proszku, którego proces topienia został poddany analizie w programie FLOW-3D.