Porównanie modeli turbulencji w OpenFoam

Ciekawe porównanie modeli turbulencji wykonane w openFoam na przykładzie niestabilności Kelvina-Helmholtza. Sam autor przyznaje, że wyniki nie są realistyczne ze względu na użycie modelu dwuwymiarowego, ale pozwalają zrozumieć w jaki sposób poszczególne modele turbulencji próbują odwzorować powstawanie wirów.