Disney przedstawia – optymalizacja modeli CAD przy użyciu XFEM

O metodzie XFEM nie każdy słyszał, a jest to całkiem interesujące rozszerzenie Metody Elementów Skończonych. XFEM jest często stosowany przy modelowaniu pęknięć, ponieważ umożliwia zmianę geometrii pęknięcia bez potrzeby poprawy siatki. Można powiedzieć, że XFEM przecina istniejącą siatkę tak jak my przecinamy nożyczkami kartkę papieru, a na nowo powstałych brzegach tworzy węzły. Dzięki tym węzłom wyniki symulacji w miejscu przecięcia są bardziej dokładne.
To sprytne zachowanie algorytmu zauważone zostało przez pracowników Disneya i wykorzystane, aby poniekąd wyciąć geometrię z istniejącej siatki elementów skończonych. Co ciekawe, sama idea wycinania geometrii z istniejącej siatki nie jest czymś nowym. Jednak fakt, że tym razem wykorzystany został XFEM jest dość istotny. Przede wszystkim, XFEM może ciąć siatkę wzdłuż granicy geometrii CAD, dzięki czemu nowopowstała siatka przylega do niej bezpośrednio. Kolejną zaletą są wspomniane już węzły, które są tworzone podczas cięcia, a które przyczyniają się do poprawy wyników symulacji. Największą zaletą (wg mnie) jest fakt, że XFEM wykorzystany został jako łącznik pomiędzy programami CAD i MES. Pozwala to wykorzystać jednocześnie dokładną reprezentację geometrii i metodę numeryczną, która z powodzeniem stosowana jest w przemyśle od drugiej połowy zeszłego wieku. Więcej o metodzie zaproponowanej przez Disneya przeczytać można w tym artykule